Publication Types:

Turkish Islamism in the Post-Gezi Park Era

1. Englishvi. Opinion Pieces and Talks
Halil Ibrahim Yenigun
The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS) 31/1 (2014): 140-154.
Publication year: 2014

ABSTRACT

The Gezi Park protests have stirred serious controversy both inside and outside Turkey on the JDP’s ruling style and ideology. By drawing on el-Affendi’s distinction between the Medina and Damascus models, I discuss the Islamist opposition to Erdoğan during the Gezi events. I argue that notwithstanding his recent Islamization policies, Erdoğan’s JDP is a conservative party that caters to Muslim nationalism while a new Islamism as an ethico-political ideal has been in the making by the praxis of the new Islamist youth.

Tunisi’s Dream, Erdogan’s Nightmare

1. Englishvi. Opinion Pieces and Talks
Halil Ibrahim Yenigun
openDemocracy, May 29, 2017.
Publication year: 2017

Khayruddin Pasha al-Tunisi (d. 1890) was in many ways a typical nineteenth century Ottoman statesman and reformist thinker, but indisputably unique in many other ways. Serving in the remote principality of Tunisia, he was an adamant advocate for a constitutional regime like his Young Ottoman counterparts in Istanbul. But he stood out in his quest to ground his views on a quite firm Islamic foundation.

His classical political treatise, The Surest Path (Aqwam al-Masalik) was no less than a modern comparative politics manuscript. He would quote an unlikely figure, Ibn Qayyim al-Jawziyya (d.1350) to justify his reformism: “any path where the road signs of justice are perceptible is the path of the shar’ and religion of God.” This not only opened up an immense space for rational deliberation in Islamic political thinking but placed him among the proto-Islamist political thinkers as well.

Haklılığı Türk Oluşundan Gelene, Savaşa Karşı Barış Derdinizi Anlatmak [Speaking of Peace against War to One whose Turkishness is Righteousness]

2. Turkishvi. Opinion Pieces and Talks
Halil Ibrahim Yenigun
Emek ve Adalet Platformu, January 24, 2018.
Publication year: 2018

Afrin üzerine yazmak zor. Öyle ki gurbette yahut sürgündeyseniz, hükümran yapıların hiçbirine biatlı ve tâbî değilseniz, egemen ellerin şimdilik birbirlerine uzanmadığı ve siz barış isteyenlerin aynı anda ve hep birlikte takibatını yapmadığı ölçüde aklınızdan geçeni ertesi günü hapsi boylamadan söyleyebiliyorsunuzdur. Ama yine de dünyanın genel itibariyle itimat ettiği haber kaynaklarının gözlemlediği bir savaşın sivil zayiatlarını duyurmaktan ibaret tweetlerinizi beğenen ve paylaşan birilerinin kapılarının kırılıp terörist propagandadan içeri alınmasına bile yol açabilirsiniz. Çalışma masamı posta pulları süsleyen Henry David Thoreau’dan Rosa Luxemburg’a, Siyonist rejimdeki Refuseniklere kadar uzanan savaş karşıtlığının şu kaç yüz yıllık tarihinde, Türkiye gibi vicdanî reddin, barış aktivizminin bu kadar cılız tarihinde bile Kore Savaşı’ndan bu yana belki de bu kadar karanlık bir zaman görülmemiştir. Şu kadar ki daha on beş yıl önceki Irak’ta Savaş Karşı Koordinasyonu girişimi sanki ütopik bir gelecekte veya alternatif bir evrende yaşanmış gibi. İçinde yaşamakta olduğumuz için cesametini bile henüz kavrayamadığımız bir distopyanın dibindeyiz.

Belki de Sandıkta Son Defa Denebilecek bir 'Hayır' [To Say ‘No’ in a Ballot Box, Perhaps for the Last Time]

2. Turkishvi. Opinion Pieces and Talks
Halil Ibrahim Yenigun
Gazete Duvar, March 2, 2017.
Publication year: 2017

16 Nisan’da, 2015 Kasım seçimlerinin ardından yine bir “sopalı seçim”de belki de son defa “hayır” deme özgürlüğümüzü kullanacağız. Bu referandumda Türkiye’nin cumhuriyetten çok daha eskilere uzanan, gelgitlerle de olsa aslında iki yüz yıllık bir “sınırlı iktidar” tesis çabasının sonunu da oyluyor olma ihtimalimiz yüksek.

Olağanüstü Hâllerde Lig Düşmek yahut İki Yüz Yıllık Aranın Sonu [Demotion under the State of Emergency or the End of a 200 Year Interval]

2. Turkishvi. Opinion Pieces and Talks
Halil Ibrahim Yenigun
Gazete Duvar, March 1, 2017.
Publication year: 2017

Türkiye’de yıllardır süregitmekte olan çalkantı basit bir siyasi kriz olmadığı gibi bu anayasa teklifi de ülkenin bütün reform birikimine yalnızca hafif bir darbe olmayacaktır. Türkiye çalışmalarının talebe ve gözlemcileri, geçici bir siyasi krizden ziyade, hatta salt Cumhuriyet kurumlarının aşınmasından çok daha öte, inşası iki yüz yıl önce başlayan Osmanlı modern devletinin lime lime edildiğini dehşetle izlemekteler.

Her bildiri bütün taraflara konuşur mu? [Does every petition speak to all sides?]

2. Turkishvi. Opinion Pieces and Talks
Halil Ibrahim Yenigun
Gazete Duvar, December 11, 2017.
Publication year: 2017

Açığa alınmam üzerine, her bildirinin amacının farklı olduğunu, bir insan hakları örgütü tarafından yayımlanmadığı müddetçe her bildiride belli bir tarafa konuşulabileceğini, bunun diğer tarafı kollamak anlamına gelmeyeceğini anlatmıştım. Çok yalın biçimde 2014’teki İsrail’in 51 gün savaşında kimsenin HAMAS’a laf edilmemesini dert etmediğini, 2013 Rabia katliamı üzerine, Rabia kınama bildirilerinde İhvan taraftarlarının şiddet kullanmasının kınanması bir yana, bilinmediğini söylemiştim.