Halil Ibrahim Yenigun, Deniz Baran
Düşünce Mektebi, June 20, 2017.
Publication year: 2017

Deniz Baran gerçekleştirdiği röportajında, ABD’de uzun yıllar geçirmiş hem akademik (kendisi siyaset bilimi alanında akademisyen) hem sivil toplum düzleminde faaliyetlerin içerisinde yer almış Halil İbrahim Yenigün ile Amerika’da ki Müslüman gençliği, üniversiteleri ve sivil toplum hareketlerini derinlemesine bir şekilde ele alıyor.