Halil Ibrahim Yenigun, Faruk Akhan
Liber+ 14, (March-April 2017): 37-45
Publication year: 2017
-Öncelikle KHK süreciyle başlayalım isterseniz. Gerek hukuki durum, gerekse Barış İçin Akademisyenler’e KHK öncesi uygulanan baskılar gibi.
-Teşekkür ederim. KHK’lar gelinen nokta iti-bariyle hiç arzu etmediğimiz biçimde, hat-ta böyle olmasın diye ısrar ettiğimiz halde darbe fırsatçılığı olarak tanımlanacak bir nitelik taşıyor kanaatimce. Darbenin hemensonrasında her şeye rağmen yeni bir sosyal barış şansı doğmuştu diye düşünmüştük. O noktada iktidarın önünde iki seçenek vardı: Seküler kesim kahir ekseriyeti bakımından darbeye karşı durmuş, direnmişti. CNN direnişini hatırlayalım.