Publication Types:

Islamisation of Turkey could lead to backlash

1. Englishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Umur Yedikardeş
Ahval, April 9, 2018.
Publication year: 2018

Has democracy failed in Turkey? One scholar, activist shares his story

1. Englishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun
Publication year: 2018

Halil Yenigun is a visiting postdoctoral scholar at Stanford’s Abbasi Program in Islamic Studies, who left Turkey in 2016 amidst a government crackdown on dissenting academics. In the below interview, Yenigun shares his story of advocating for democracy, human rights, and peace in Turkey, and calls for “global democratic solidarity” across borders to keep invasive governments in check.

Warum Halil Yenigün in der Türkei keine Zukunft mehr hat [Why Halil Yenigün has no future any more in Turkey]

3. Germanvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Amory Burchard
Der Tagesspiegel, August 26, 2016.
Publication year: 2016

Die Hochschulen in der Türkei sind schon länger unter Druck. Nach dem gescheiterten Putsch flog Halil Yenigün direkt aus den USA nach Berlin. Viele Forscher zieht es wie ihn nach Deutschland.

“Siyasal İslâm hüsran getirdi” [Political Islam brought about disappointment]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Umut Yavuz
Yeni Asya, March 14-16, 2010.
Publication year: 2010

Türkiye’de modern devlet inşası tutmadı [Modern-state-building failed to take root in Turkey]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Umur Yedikardeş
Ahval, April 1, 2018.
Publication year: 2018

İslam’ın güncellenmeye ihtiyacı var mı? Müslüman gençler sekülerleşiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok din adamı, bazen İslam’ın bir değişime ihtiyacı olduğunu, bazen de bunun kat’i suretle olmayacağını söylüyorlar.

Türkiye ile birlikte diğer İslam ülkelerinde de İslam üzerinden belli değişimler göze çarpıyor. İran’da yaşanan olaylar, Suudi Arabistan’da başörtüsünde getirilen yenilikler bunlardan birkaçı.

Diğer yandan, Türkiye’de Müslüman gençlerin sekülerleştiği, İslam’ı yaşama biçimlerinin değiştiği ve bununla birlikte Müslüman mahallesinden giderek bir kopuş yaşadıkları dile getiriliyor.

Modernleşme ve sekülerleşme üzerinden Türkiye’de İslam’ın Müslüman mahallesindeki değişimini ve bu sürecin tarihsel boyutta nasıl evrildiğini,  Stanford Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi’nden Halil İbrahim Yenigün ile konuştuk.

Türkiye Gençliği Sekülerleşiyor mu? Halil İbrahim Yenigün Yanıtladı [Are Turkish youth getting secularized? Halil Ibrahim Yenigün Answers]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Bahar Kılınç
Sivil Sayfalar, March 12, 2018.
Publication year: 2018

Yeşil Kuşak ve BOP’tan sonra ABD’nin yeni İslam politikası. İhsan Eliaçık, Aydın Selcen & Halil İbrahim Yenigün [The New US Policy on Islam in the aftermath of "The Green Belt," and “The Greater Middle East"]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Ihsan Eliacik, Aydin Selcen, Irfan Bozan,
Medyascope.tv, December 22, 2017.
Publication year: 2017

Yayına hazırlayan: Tania Taşçıoğlu

İrfan Bozan: İyi akşamlar. 117. Açık Oturum’a hoş geldiniz. Sedat Pişirici’nin seyahati nedeniyle bu akşam programı ben sunacağım. Bu akşam konuşacağımız konu: “Yeşil Kuşak ve Büyük Ortadoğu Projesi’nden sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni İslam Politikası”. Aslında şu anda da çok sıcak bir gündem var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, ABD’nin Kudüs’ü başkent tanıması üzerine, diğer ülkelerin tanımaması yolunda bir tasarı oylaması sert tartışmalarla devam ediyor. Tam da konumuza denk gelen bir konu. Bu konuyu kimlerle konuşacağız? Sağ tarafımda, eski diplomat Aydın Selcen var. Kendisi Gazete Duvar’da yazılar yazıyor, Artı Tv’de de program yapıyor. Sol tarafımda, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık var. Kendisini Anti-Kapitalist Müslüman olarak tanımlıyor; 26 kitabı var ve İslam düşüncesi üzerine üretmeye devam ediyor.

Diğer konuğumuz da uzaklardan, Amerika’dan. Amerika Birleşik Devletleri’nde Stanford Üniversitesi İslam Araştırmaları Merkezi’nde akademisyenlik yapan Halil İbrahim Yenigün. Halil İbrahim Yenigün aslında Türk üniversitelerinde üretim yapıyordu. Ancak Barış Bildirisi’ni imzaladığı gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden uzaklaştırıldı. O da bilimsel üretimini artık yaban ellerde sürdürüyor. Hepiniz hoşgeldiniz.

ABDli Müslümanlar neden radikalleşme eğilimine sahip değiller? [Why don't American Muslims tend to get radicalized?]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Deniz Baran
Düşünce Mektebi, August 10, 2017.
Publication year: 2017

Deniz Baran: “Dünyaca Ünlü İslami Kanaat Önderleri” dosya konumuz bağlamında şu an üzerinde durduğumuz coğrafya olan Amerika’daki Müslüman gençliğe, üniversitelere ve sivil toplum hareketlerine dair derinlikli bir bakış yakalayabilmek için Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yenigün ile yaptığım röportajın ilk kısmında daha çok ABD’deki İslami örgütlenmelere, faaliyetlerine ve yayın hayatına odaklanmıştık. İkinci kısımda daha çok dini-fikri-siyasi yönelimlerini ele alacağız.

ABD’deki örgütler idealimdeki din-devlet ilişkisini yansıtıyor [Muslim organizations in the US approximate my ideal religion-state relations]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Deniz Baran
Düşünce Mektebi, June 20, 2017.
Publication year: 2017

Deniz Baran gerçekleştirdiği röportajında, ABD’de uzun yıllar geçirmiş hem akademik (kendisi siyaset bilimi alanında akademisyen) hem sivil toplum düzleminde faaliyetlerin içerisinde yer almış Halil İbrahim Yenigün ile Amerika’da ki Müslüman gençliği, üniversiteleri ve sivil toplum hareketlerini derinlemesine bir şekilde ele alıyor.

"Yaşadığımız, iktidarın kişiselleşmesini aşan bir kurum imhası" [What we are going through is institutional destruction that goes well beyond the personalization of power]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Faruk Akhan
Liber+ 14, (March-April 2017): 37-45
Publication year: 2017
-Öncelikle KHK süreciyle başlayalım isterseniz. Gerek hukuki durum, gerekse Barış İçin Akademisyenler’e KHK öncesi uygulanan baskılar gibi.
-Teşekkür ederim. KHK’lar gelinen nokta iti-bariyle hiç arzu etmediğimiz biçimde, hat-ta böyle olmasın diye ısrar ettiğimiz halde darbe fırsatçılığı olarak tanımlanacak bir nitelik taşıyor kanaatimce. Darbenin hemensonrasında her şeye rağmen yeni bir sosyal barış şansı doğmuştu diye düşünmüştük. O noktada iktidarın önünde iki seçenek vardı: Seküler kesim kahir ekseriyeti bakımından darbeye karşı durmuş, direnmişti. CNN direnişini hatırlayalım.

“Akademisyenler değil ülke cezalandırılıyor” [Not the academics but the country is punished]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Tuğba Kaplan
Aksiyon, February 29, 2016.
Publication year: 2016

Halil İbrahim Yenigün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “aydın müsveddesi, sözde aydın, cahil, karanlık” gibi hakaretlerine maruz kalan akademisyenlerden biriydi. Geçen hafta Cem Küçük’ün hedef göstermesiyle işinden atıldı.

Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Yenigün, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen barış bildirisini imzaladığı için öğretim üyesi olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi hakkında disiplin soruşturması başlatmış ve hocayı görevinden uzaklaştırmıştı. Star’ın yazarı Cem Küçük yazısına konu yapınca da karar hızlandırıldı ve Yenigün üniversiteden atıldı. Küçük,  20 Şubat’taki yazısında ‘PKK’lı akademisyen’  dediği Yenigün hakkında hiçbir işlem yapılmadığını, üniversitede çalışmaya ve maaş almaya devam ettiğini söylemiş 22 Şubat’taki yazısında da aynı ithamlara devam etmişti. MAZLUMDER genel sekreter yardımcılığını yürüten  Halil İbrahim Yenigün aynı zamanda  İslamcı düşüncenin şehitlerinden Sedat Yenigün’ün de oğlu. Cadı avında sıranın bir gün akademisyenlere geleceğini düşünüyormuş zaten. Dolayısıyla kendisinin ve diğer akademisyenlerin yaşadıklarına hiç şaşırmıyor. Yenigün’le sadece barış bildirisi ve yankılarını konuşmadık elbette. İslamcı düşüncenin fikir zeminin oluşturan babası Sedat Yenigün’ün cumhurbaşkanı Erdoğan’a abilik etmesine, bugün içerde ve dışarda yaşanan sorunlardan kimin sorumlu olduğuna ve MAZLUMDER’in Silopi raporuna varıncaya kadar birçok konudaki değerlendirmelerini dinledik.

Akademisyenler bildirisini imzaladığı için görevinden uzaklaştırılan Yrd. Doç. Halil İbrahim Yenigün ile söyleşi [An Interview with Assist. Prof. Halil Ibrahim Yenigun, who has been suspended for signing Academics’ Petition]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Ruşen Çakır
Medyascope.tv, January 21, 2016.
Publication year: 2016

Yayının deşifresi (hazırlayan Sedat Ateş):

RŞ: Şu anki durumunuzu bir özetler misiniz? Şu anda soruşturma var hakkınızda…

Yenigün: Evet, hakkımda üniversitenin başlatmış olduğu soruşturma var. Soruşturma bitinceye dek görevden uzaklaştırılmış durumdayım. Yani şu anda üniversiteme göremiyorum. Öyle bir noktadayım.

RŞ: Ne dersi veriyordunuz orada?

Yenigün: Orda, siyaset felsefesi benim esas alanım aslında, etik dersi, siyaset felsefesi dersi, siyaset bilimine giriş dersi ve Ortadoğu’ya giriş dersi veriyordum.

RŞ: Dört yıldır galiba.

Yenigün: Dört yıldır üniversite mezunuyum. Bir buçuk yıldır da, şu anda dördüncü dönemi tamamlamıştım galiba, evet, yardımcı doçent olarak görev yapmaktayım.

RŞ: ABD’den doktoralısınız diye biliyorum.

Yenigün: Evet, doktoram Virginia Üniversitesi’nden.

"Medenî insanlar düşünceye medenîce cevap verir" [Civilized people respond to ideas in civilized ways]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Ekrem Özden
Yeni Asya, January 18, 2016.
Publication year: 2016
Barış Bildirisine imza attığı için İstanbul Ticaret Üniversitesi’ndeki görevine son verilen Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yenigün, gazetemize yaptığı açıklamada, “İmzam benim düşüncemi ifade etme hürriyetimdir. Medenî insanlar düşünceye medenî biçimde karşılık verir” dedi.

Mazlumder’in Dış İlişkiler Komitesi’nin Başkanlığını da yapan siyaset bilimci Yenigün, 1980’de MTTB’deki aktif çalışmaları sebebiyle şehid edilen Sedat Yenigün’ün de oğlu. Yenigün, Yeni Asya’ya gönderdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Halil İbrahim Yenigün ile Türkiye İslamcılığı ve Seyyid Kutub Yorgunluğu [Turkish Islamism and Sayyid Qutb Fatigue]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Fatih Bütün
Nida, 173 (December 2015): 20-30.
Publication year: 2015

İslamcı olarak nitelenen bazı kesimlerin Seyyid Kutub çerçevesinde dile getirdiği veya dile getiremese de kabule hazır olduğu ‘Seyyid Kutub söyleminin bugüne hitâb etmediği’ saptaması yeni bir tartışmanın kapısını aralaması gerektiği kanaatindeyiz. Seyyid Kutub’u cahiliyyenin her türlüsüne yükseltilmiş bir itiraz ve vahyî soluğun kurucu metaforu olarak ele aldığımızda, Kutub’a yukarıdaki itirazı getirenlerin kahir ekserisinin pupa yelken aldıkları yolda artık kendilerine ağır gelen bir bagajdan, Kutub ‘kamburundan!’ kurtulmak ister gibidirler. Zira Kutub söylemi, bahsettigimiz kesimlerin, dünyanın yeni değilse de popüler değerleri limanlara demir atılmalarına pek de müsade etmemektedir. Söylemin gücü böyledir. Kutub’u kendi düşünce sistematiği içerisinde, yaşadığı dönemde ve yaşadığımız döneme dair izleriyle ele alıp konuştuk. Konuşurken, Kutub dendiğinde usanmış ve yorgun bakışların altından ‘o faslı atladığını hatta ‘aştığını’’ ima edenleri görür ve duyar gibi olduk. Aldırmadık. Zira biz bir fikrin izini sürüyorduk. Romantizmden ve hamasetten ısrarla uzak durmaya; fikrî hakikati / gerçekliği vakıanın süslü ve de yalancı büyüsüne ezdirmemeye gayret ettik. Sizleri sorgulamanın zorlu yolculuğuyla başbaşa bırakıyoruz.

Halil İbrahim Yenigün ile Islah İhya ve Tecdid Bağlamında Öze Dönüş Üzerine [An Interview with Halil Ibrahim Yenigun on ' Back to the Sources' Discourse in the Context of Reform, Revival, and Renewal]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Fatih Bütün
Nida, 162 (December 2013-January 2014): 32-46.
Publication year: 2014

-Konumuz ‘öze dönüş’ ve ‘ihya hareketi’. Konuyu analiz ederken kavramsal bir çerçeve ile başlamak istiyorum. Öze dönüş dendiğinde ilk akla gelen; ‘nefislerdeki özün’, ‘geleneğin’ ve ‘siyasalın’ vahyî dile evrimi… Kur’ân ve sünnete dönüş hareketi… ‘Öze Dönüş’ söyleminin tarihsel seyrine de değineceğiz fakat daha önce, siz ‘öze dönüş’ başlığını kökü/menşei itibari ile nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Aslında ben bu kavram ve ayrımları kendi çalışmalarımda da netleştirmek istemiştim. Neticede de üç anahtar kelime ile konuyu ele almayı tercih ettim: İhya, Islâh ve Tecdid. Bu üç kavram da hem İslâm düşünce geleneğinde var olan hem de bizim çağdaş dönem Müslüman düşüncesi ile alâkalı konuştuğumuzda birçok soruyu tavzih eden kavramlar.

Seyyid Kutub İslam dünyasını nasıl etkiledi? [How did Sayyid Qutb influence the Islamic world?]

2. Turkishvii. Interviews
Halil Ibrahim Yenigun, Mehmet Erken
Dünyabizim, September 3, 2014.
Publication year: 2014

Mısır, Firavun’a nispet yaparcasına birbiri ardına gelen diktatörlerce yönetilen bir ülke oldu hep. Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren yaşanan Hidivler dönemi, onun ardından da Cemal Abdül Nasır, Enver Sedat, Hüsnü Mübarek yıllar boyu ülkeyi halka rağmen tek adam olarak yönettiler. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da başlayan Arap Baharı’nın ülkenin kaderini değiştirdiği sanıldı.

Çünkü 2012 yılında ülkede ilk defa ülkede cumhurbaşkanı seçimle işbaşına geldi. Ancak ülkenin tek seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi iktidardaki bir yılını doldurmadan General Abdülfettah Sisi cuntası tarafından devrildi. Cuntacı Sisi’nin güdümündeki Mısır yargısı ise 1 yıldır İhvan hareketinin önde gelen isimlerine sözde suçlamalar yöneltiyor ve sorgusuz-sualsiz bir şekilde idama mahkûm ediliyor. İdam kararlarının sayısı bini geçmiş durumda.

Mısır’da 1960’lı yıllarda da durum çok farklı değildi. O dönem iktidardaki cunta lideri Cemal Abdül Nasır, İhvan‘ın önde gelenlerini sözde suçlamalarla idama çarptırmaktan çekinmiyordu. İdama mahkûm edilenlerden biri de Türkiye’de İslami çevrelerin, özellikle Fi Zilali Kur’an isimli tefsiriyle çok yakından tanıdığı Seyyid Kutub‘du. Seyyid Kutub, bundan 48 yıl önce 29 Ağustos 1966’da idam edilmişti.

Kutub’un fikirlerinin gelişimini, İhvan’la tanışmasını, hareket içindeki konumunu ve Kutub’a yönelik eleştirileri İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yenigün‘le konuştuk.